HAAD Design | Golf Survey_Ninh Binh

HAAD DESIGN | KPG PROJECT SURVEY

KPG PROJECT SURVEY SESSION BY HAAD GROUP WITH FOREIGN EXPERTS

BUỔI KHẢO SÁT DỰ ÁN KPG CỦA NHÓM THIẾT KẾ HAAD CÙNG CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI

Đầu năm 2024, nhóm thiết kế HAAD rất vinh dự được tham gia thiết kế và quy hoạch chi tiết cho dự án chuyên nghiệp về Golf thuộc tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

In early 2024, the HAAD design team is honored to participate in the detailed design and planning of a professional Golf project in Ninh Binh province, Vietnam.

Để có những cơ sở thực tiễn đầu tiên, chúng tôi đã kết hợp cùng với chủ đầu tư và các chuyên gia hàng đầu từ Golf đến từ Mỹ để đi thăm và khảo sát hiện trạng khu vực sẽ nghiên cứu. Chúng tôi nhận thấy rằng nơi đây là một vùng đất vô cùng tiềm năng khi tận dụng được lợi thế về địa hình, điều kiện tự nhiên thiên nhiên vốn có cũng như các điểm lợi thế khác về thương hiệu phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình.

For the first practical basis, we collaborated with the investor and leading Gulf experts from the US to visit and survey the site to be studied. We realize that this is an extremely potential land when taking advantage of the terrain, inherent natural conditions, and other advantages of the tourism development brand of Ninh province.

kpg 10

kpg 13

kpg 21

Trước khi lên đường tiến hành cuộc khảo sát, chúng tôi đã tìm hiểu trước thông qua các nhận dạng phân tích số liệu, địa hình địa chất, các quy hoạch lớn cũng như có sự thiết kế định hướng sơ bộ để chuyến đi đạt được chất lượng cao bên cạnh những cảm nhận, cảm xúc trong rung động thiết kế.

Before setting out to conduct the survey, we researched in advance by identifying data analysis, geological terrain, and major plans as well as a preliminary directional design to achieve the trip’s goals. High quality in addition to the feelings and emotions in the design vibrations.

Chuyến đi diễn ra trong tiết trời lạnh và giá rét của miền Bắc nhưng trong mỗi người chúng tôi đều mang trong tâm trí những tâm huyết nồng nàn để có thể mang lại những thiết kế tốt, những trải nghiệm độc đáo đến từ những giá trị cốt lõi bên trong, nâng cao được tính độc bản của địa phương cũng như góp phần mang lại và gia tăng phát triển kinh tế cho địa phương nói riêng và Việt Nam, quốc tế nói chung.

The trip took place in the cold weather of the North, but each of us carried passionate enthusiasm in our minds to be able to bring good designs and unique experiences from our values, and internal core, enhancing the uniqueness of the locality as well as contributing to bringing and increasing economic development for the locality in particular and Vietnam and the world in general.

kpg 18

Dự án sẽ còn nhiều thử thách và những cuộc họp, tranh luận để chúng tôi cùng hướng đến một tiêu chí tốt đẹp cuối cùng là mang lại những giá trị xuyên suốt cho tổng thể dự án, thiên nhiên và con người.

The project will still have many challenges meetings and debates so that we can work towards the ultimate goal of bringing consistent values to the overall project, nature, and people.

Leave a Comment

WE ARE

HAAD ARCHITECTS

HAAD is a dynamic and innovative Hanoi-based architecture firm specializing in planning, landscape, and architecture. Since 2005, we have completed many minor to big projects recognized by local clients and international partners. Led by architects and professors with more than 20 years of experience, our portfolio includes urban planning, urban design, landscape design, and architecture based on conservation, sustainability, and local cultures.