HAAD Design Sketch

HAAD DESIGN | PROJECT & PRACTISE SKETCH

NHỮNG BUỔI LUYỆN VẼ TAY VÀ VẼ TAY DỰ ÁN

haad project bia vp12 1

Hand drawing is one of the essential basic skills of an Architect. When putting the pen on is when each Architect is temporarily away from the dryness of the machine to find an ontological soul: that is when the hand and mind are expressed emotionally on each talented line… Therefore, whenever starting the first ideas, the design team always takes time to show through hand drawings of different scales to express the purest original creations. Not only that, but each HAAD Architect also always hone his skills with daily practice to form a good habit for his hands with drawing exercises from basic to advanced.

In our reports, we always want to convey our thoughts, enthusiasm, and feelings to our customers and give them a multi-dimensional approach, so we choose to hand-draw them in the initial concept meeting to bring a new and different atmosphere. It’s the seemingly simple things that make up our value – constant learning, practice, and growing mindsets every day.

Vẽ tay là một trong những kỹ năng cơ bản cần thiết của một Kiến trúc sư. Khi đặt bút lên là khi mỗi Kiến trúc sư được tạm thời rời xa sự khô khan của máy móc để tìm về một tâm hồn bản thể: đó là khi bàn tay và khối óc được thể hiện đầy xúc cảm trên từng nét vẽ tài hoa. Chính vì vậy, mỗi khi bắt đầu cho những ý tưởng đầu tiên, nhóm thiết kế luôn dành thời gian để thể hiện qua những bản vẽ tay với nhiều quy mô khác nhau để thể hiện những sáng tạo sơ khai thuần khiết nhất. Không những vậy, mỗi Kiến trúc sư HAAD cũng luôn trau dồi kỹ năng bằng sự luyện tập hàng ngày để hình thành thói quen thuần thục cho đôi tay bằng những bài luyện vẽ từ căn bản đến nâng cao.

Trong những báo cáo của mình, chúng tôi luôn muốn truyền tải những tâm tư, tâm huyết và cảm xúc đến với khách hàng và tạo cho họ sự đa chiều trong cách tiếp cận nên chúng tôi chọn vẽ tay trong những buổi báo cáo đầu tiên để mang đến một bầu không trí đầy sự mới mẻ và khác biệt. Đó là những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại làm nên giá trị của chúng tôi – một sự học hỏi, luyện tập không ngừng nghỉ và những tư duy thực hành phát triển mỗi ngày.

haad project bia vp11
haad project bia vp9
haad project bia vp10
haad project bia vp8

Leave a Comment

WE ARE

HAAD ARCHITECTS

HAAD is a dynamic and innovative Hanoi-based architecture firm specializing in planning, landscape, and architecture. Since 2005, we have completed many minor to big projects recognized by local clients and international partners. Led by architects and professors with more than 20 years of experience, our portfolio includes urban planning, urban design, landscape design, and architecture based on conservation, sustainability, and local cultures.