HAAD Design | Survey_Vinh Phuc

HAAD DESIGN | TXC PROJECT SURVEY

BUỔI KHẢO SÁT DỰ ÁN TXC CỦA NHÓM THIẾT KẾ HAAD

haad project bia ht1

TXC is one of HAAD’s projects in March 2023 with mountainous terrain and is being partially constructed in reality. During the survey, HAAD’s design team prepared landmarks to note and idea directions to review on actual terrain. Therefore, the lines and ideas will be absorbed and edited to be closer to the field. Accompanying us is the professional board of investors to lead and exchange based on their construction so that the orientations are harmonized and the design solutions will be clearer.

TXC là một trong những dự án của HAAD trong tháng 3-2023 với địa hình đồi núi và đang được thi công một phần trên thực tế. Trong chuyến đi khảo sát thực địa của nhóm thiết kế HAAD đã chuẩn bị về các điểm mốc cần lưu ý và phương hướng ý tưởng để xem xét lại trên địa hình thực tế. Từ đó, các đường nét, ý tưởng sẽ được tiếp thu và chỉnh sửa để sát hơn với thực địa. Đồng hành cùng với chúng tôi là ban chuyên môn bên chủ đầu tư cùng dẫn dắt và trao đổi dựa trên thực tế họ đã thi công, sao cho các định hướng được hài hòa từ đó các giải pháp thiết kế sẽ ngày một sắc nét và rõ ràng hơn.

haad project bia ht2
haad project bia ht3
haad project bia ht4
haad project bia ht5
haad project bia ht6

Leave a Comment

WE ARE

HAAD ARCHITECTS

HAAD is a dynamic and innovative Hanoi-based architecture firm specializing in planning, landscape, and architecture. Since 2005, we have completed many minor to big projects recognized by local clients and international partners. Led by architects and professors with more than 20 years of experience, our portfolio includes urban planning, urban design, landscape design, and architecture based on conservation, sustainability, and local cultures.